На этом сайте текста нет 
Метод частично описан в книге
Александр Стражный.
"От иллюзии к реальности"

Киев, изд. "Аконит". 300 стр.   
Тираж 15.000 экземпляров.


БИОСУГЕСТИВНА ТЕРАПІЯ

 для корекції психосоматичних розладів

 БИОСУГГЕСТИВНАЯ ТЕРАПИЯ

 для коррекции психосоматических расстройств

                   

Метод БСТ    Лікування     Домашні сеанси    Навчання методу (укр. рус.)  
 Спеціалісти     Ефективність     Наукові статті    
Facebook 

International Center
for Humanistic Technologies
and Alternative Therapy

Міжнародний центр
гуманістичних технологій
та альтернативної терапії 

Гол. офіс: Astralit Kft, 7624 Pécs, Őz utca 3/b, Hungary
Лікування в Угорщині: +36-20-962-26-97 
 
Філія в Україні   
E-mail: alestra69@gmail.com  
 

                                  

   Метод біосугестивної терапії (БСТ) є ефективним психотерапевтичним засобом для позбавлення людини психосоматичних розладів. Він поєднує в собі сполучення вербального и невербального навіювання в стані легкого трансу.
       Автор методу - лікар-психотерапевт Олександр Стражний.

       Метод рекомендований до застосування
  Кризовим центром медико-психологічної допомоги Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України.
  

Метод биосуггестивной терапии (БСТ) является эффективным психотерапевтическим приёмом для избавление человека от психосоматических расстройств. Он включает в себя сочетание вербального и невербального внушения в состоянии лёгкого транса.
    Автор метода - врач-психотерапевт Александр Стражный.
    Метод одобрен Кризисным центром медико-психологической помощи Института психологии им.Костюка Национальной Академии педагогических наук Украины.


Лікувальний сеанс українською мовою

 
https://youtu.be/BD70gVi-NwU

Лечебный сеанс по-русски


https://youtu.be/ydlbwkOoIKc
     
        Що належить до психосоматичних розладів
   Астенія, хронічна утомленість, нестача енергії, надмірна самовразливість і невпевненість.  
   Роздратованість, тривожність, депресія, фобії, неврівноваженість, порушення сну, неврастенія, неврози.   Головні болі, запаморочення.  
  
Серцево-судинні порушення: гіпертонічна хвороба, стенокардія, вегето-судинна дистонія, аритмії.  
 
 Захворювання органів травлення – гастрит, виразка шлунка, коліт, холецистит, панкреатит, закріп.
  
Порушення обміну речовин: ожиріння, остеохондроз.    
  "Пробоїни" в імунітеті: простуди, грип, алергії, діатези, бронхіальна астма.
  Запалення дихальних шляхів, суглобів, нирок, тощо.  
  Сексуальні порушення: зниження потенції, передчасна еякуляція, фригідність,
        і інше.

             Усього цього можна позбутися за допомогою біосугестивних сеансів.  


           Что относится к психосоматическим расстройствам
   Астения, хроническая усталость, недостаток энергии, чрезмерная мнительность, неуверенность в себе. 
  
Раздражительность, тревога, депрессия, фобии, нарушения сна, неврастения, неврозы.   
   Головные боли, головокружения. 
 
  Сердечно-сосудистые заболеваниягипертоническая болезнь, стенокардия, ВСД, аритмия. 
   Заболевания органов пищеварения – гастрит, язва желудка, колит, холецисто-панкреатит, запоры.   
   Нарушения обмена веществ – ожирение, остеохондроз, мочекаменная или желчнокаменная болезни.    
   "Пробоины" в иммунитете – простуды, ОРЗ, грипп, аллергии, диатезы, бронхиальная астма.
   Воспалительные заболевания суставов, почек, малого таза, дыхательных путей. 
   Сексуальные нарушения – снижение потенции, преждевременная эякуляция, фригидность,
             и прочее.
      
Всё это можно можно успешно купировать с помощью биосуггестивных сеансов.  

 

Преимущества биосуггестивной терапии

       Большинство пациентов начинают чувствовать эффект терапии уже после первого-второго сеанса.
Для достижения максимального результата требуется, как правило, не более 8 сеансов.
Положительно реагируют на терапию около 95% пациентов.


 
Домашній youtube-сеанс (укр. мова)
https://www.youtube.com/watch?v=cEjBplQxSgc&t=141s

        
https://www.youtube.com/watch?v=V9BqRyr_o7Y                                                   https://www.youtube.com/watch?v=Yq9hNlFLDXc 


https://youtu.be/r6FSm9E067A 

 
 На этом сайте текста нет 
Секреты нетрадиционной медицины    Руководство для заядлых целителей    Український менталітет   Украинский менталитет 
Книги Олександра Стражного з психології і нетрадиційної медицини  

 


Метод БСТ    Лікування     Домашні сеанси    Навчання методу (укр. рус.)  
 Спеціалісти     Ефективність     Наукові статті    
Facebook 

Home
Homepage for Europe