На этом сайте текста нет 
Метод частично описан в книге
Александр Стражный.
"От иллюзии к реальности"

Киев, изд. "Аконит". 300 стр.   
Тираж 15.000 экземпляров.


БИОСУГЕСТИВНА ТЕРАПІЯ

 для корекції і лікування психосоматичних розладів

 БИОСУГГЕСТИВНАЯ ТЕРАПИЯ

 для коррекции и лечения психосоматических расстройств

                   

Метод БСТ    Лікування     Домашні сеанси    Навчання методу (укр. рус.)  
 Спеціалісти     Ефективність     Наукові статті    
Facebook 

International Center
for Humanistic Technologies
and Alternative Therapy

Міжнародний центр
гуманістичних технологій
та альтернативної терапії 

Гол. офіс: Astralit Kft, 7624 Pécs, Őz utca 3/b, Hungary
Лікування в Угорщині: +36-20-962-26-97 
 
Філія в Україні   
E-mail: alestra69@gmail.com  
 

                                  

     Метод біосугестивної терапії (БСТ) є ефективним психотерапевтичним засобом для позбавлення людини психосоматичних розладів. Він поєднує в собі сполучення вербального и невербального навіювання в стані легкого трансу.
      
Метод рекомендований до застосування  Кризовим центром медико-психологічної допомоги Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України.  

Метод биосуггестивной терапии (БСТ) является эффективным психотерапевтическим приёмом для избавление человека от психосоматических расстройств. Он включает в себя сочетание вербального и невербального внушения в состоянии лёгкого транса.
    Метод одобрен Кризисным центром медико-психологической помощи Института психологии им.Костюка Национальной Академии педагогических наук Украины.

Домашні сеанси
українською мовою

 
https://youtu.be/BD70gVi-NwU

Олександр Стражний - лікар-психотерапевт, автор методу БСТ.

Наступні сеанси біосугестивної терапії
для використання в домашніх умовах

Сеанси можна використовувати в будь-якій послідовності.
Кожний сеанс можна прослуховувати багато разів, але не частіше аніж 1 раз на день.

 
https://youtu.be/4-ojFUyN4Jg


https://youtu.be/Fes9OBKb-3E

 
https://www.youtube.com/watch?v=cEjBplQxSgc&t=141s


Домашние сеансы
по-русски

 

https://youtu.be/ydlbwkOoIKc

 Александр Стражный - врач-психотерапевт, автор метод БСТ.

Другие сеансы биосуггестивной терапии
для использования в домашних условиях.

Сеансы можно использовать в любой последовательности.
Каждый сеанс можно прослушивать много раз, но не чаще чем 1 раз в день. 


https://youtu.be/gqrb2e4XwWo


https://youtu.be/sKbAYCJWtog


https://youtu.be/HpBU3uUedDc

     
        Що належить до психосоматичних розладів
   Астенія, хронічна утомленість, нестача енергії, надмірна самовразливість і невпевненість.  
   Роздратованість, тривожність, депресія, фобії, неврівноваженість, порушення сну, неврастенія, неврози.   Головні болі, запаморочення.  
  
Серцево-судинні порушення: гіпертонічна хвороба, стенокардія, вегето-судинна дистонія, аритмії.  
 
 Захворювання органів травлення – гастрит, виразка шлунка, коліт, холецистит, панкреатит, закріп.
  
Порушення обміну речовин: ожиріння, остеохондроз.    
  "Пробоїни" в імунітеті: простуди, грип, алергії, діатези, бронхіальна астма.
  Запалення дихальних шляхів, суглобів, нирок, тощо.  
  Сексуальні порушення: зниження потенції, передчасна еякуляція, фригідність,
        і інше.

             Психосоматичних розладів можна позбутися за допомогою біосугестивної терапії. 
       
Однак відеосеанси не є замінником медичного обстеження і інших форм лікування.
      Консультуйтеся з лікарем або психотерапевтом. 

      


           Что относится к психосоматическим расстройствам
   Астения, хроническая усталость, недостаток энергии, чрезмерная мнительность, неуверенность в себе. 
  
Раздражительность, тревога, депрессия, фобии, нарушения сна, неврастения, неврозы.   
   Головные боли, головокружения. 
 
  Сердечно-сосудистые заболеваниягипертоническая болезнь, стенокардия, ВСД, аритмия. 
   Заболевания органов пищеварения – гастрит, язва желудка, колит, холецисто-панкреатит, запоры.   
   Нарушения обмена веществ – ожирение, остеохондроз, мочекаменная или желчнокаменная болезни.    
   "Пробоины" в иммунитете – простуды, ОРЗ, грипп, аллергии, диатезы, бронхиальная астма.
   Воспалительные заболевания суставов, почек, малого таза, дыхательных путей. 
   Сексуальные нарушения – снижение потенции, преждевременная эякуляция, фригидность,
             и прочее.
      
Психосоматические расстройства можно купировать с помощью биосуггестивной терапии. 
   Однако видеосеансы не заменяют медицинское обследование и врачебные назначения.
   Консультируйтесь с лечащим врачом или психотерапевтом.

 

Преимущества биосуггестивной терапии

       Большинство пациентов начинают чувствовать эффект терапии уже после первого-второго сеанса.
Для достижения хорошего результата требуется, как правило, не более 8 сеансов.
Положительно реагируют на терапию около 95% пациентов. 
 https://youtu.be/XjPXt4yP37k 

Марина Литвинчук - лікар-терапевт вищої категорії, завідувачка терапевтичного відділення лікувального центру "Адоніс" (м.Київ).
 
https://youtu.be/r6FSm9E067A  

Оксана Коннорова - психотерапевт, спеціаліст Києво-Святошинського центру соціально-психологічної реабілітації (м.Боярка).

 

 https://www.youtube.com/watch?v=Yq9hNlFLDXc

Тетяна Нестеренко - психолог, асистент кафедри психіатрії, психотерапії, наркології і медичної психології Донецького мед. університету (м.Краматорськ).
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=V9BqRyr_o7Y  

Лариса Стеценко - психолог, ассистент кафедры психиатрии, психотерапии, наркологии и медицинской психологии Донецкого мед. университета (г.Краматорск).

 
 На этом сайте текста нет 
Секреты нетрадиционной медицины    Руководство для заядлых целителей    Український менталітет   Украинский менталитет 
Книги Олександра Стражного з психології і нетрадиційної медицини  

 


Метод БСТ    Лікування     Домашні сеанси    Навчання методу (укр. рус.)  
 Спеціалісти     Ефективність     Наукові статті    
Facebook 

Home
Homepage for Europe