Home

  

Біографія      Огляд виданого      Український менталітет 
 
 Храм Афродіти       Відгуки читачів     
TV      Пісні      Відеофільми  
 
Foto      E-mail    
  Facebook
Page for UK and US publishers

Український менталітет

Ілюзії – міфи – реальність

  Українською мовою: видавницво "Книга", 2008-2009 р.; вид. "Дух і Літера" 2017 р.   
Російською мовою: видавницво "Подоліна", 2008 р.;   вид. "Дух і Літера" 2018 р.   

            Український менталітет        

Зміст   

   Передмова
 
Що таке менталітет
  Кого вважати українцем


        Архетипи стародавніх племен Придніпров'я
    Мільйон років до нашої ери
    Льодовиковий період 
        
    Трипільська цивілізація   
Чи були трипільці пращурами українців?    У жорнах історії    Національність   Особистість – суспільство   Економіка    Культура     Архітектура     Релігія    Мова    Писемність    Менталітет    Павутиння тисячоліть         
   
Дослов'янські й праслов'янські племена  
Інтерв'ю з Геродотом      "Національність"      Мова     Побут     Економіка      Культура      Писемність     Релігія  Менталітет    

         Із ким поведешся, від того й наберешся   
   
Кіммерійці
   
   
Скіфи
 
  Інтерв'ю з Геродотом (продовження)     Менталітет    
   
Сармати
   
Національність    Мова    Військова справа    Побут    Економіка     Релігія    Культура     Писемність    Сарматські амазонки     
Менталітет    

   
Антична Греція Північного Причорномор'я 
   
"Вони" і "ми"    Особистість – суспільство     Влада    Робота      Військова справа    Культура      Медицина      Релігія      Кохання       Менталітет     Чи вплинув давньогрецький менталітет на український? 
   
Рим
    
Особистість – суспільство    Влада    Робота      Військова справа      Культура      Медицина      Релігія     Кохання      Менталітет    

Слов'яни       
    Венеди, склавіни, анти...    
    Поляни, деревляни, сіверяни...      
    Інтерв'ю із середньовічними істориками  
    Етнічні особливості 
 
Національність     Побут     Економіка      Військова справа      Мова     Писемність     Культура      Релігія       Кохання       Менталітет    

 Київська Русь          
    Коротенький екскурс в історію      
    Особливості життя й побуту   
  
Національність      Особистість – суспільство     Побут     Міста     Економіка      Влада й військова справа      Релігія    Мова     Писемність    Література     Філософія      Художнє ремісництво      Музика       Медицина     Кохання      Менталітет    

Ментальність середньовічної Європи    
Особистість – суспільство    Влада    Робота      Військова справа      Культура       Мови     Медицина     Релігія    Кохання     Порівняльний аналіз "середньовічноєвропейської" та "києворуської" душі     

 Незваний гість гірший за татарина

Українці XІV – XX ст.
Зиґзаґи історії         
Інтерв'ю        

Етнічні особливості 
Національність     Мова     Побут     Особистість – суспільство      Робота      Релігія    Влада     Військова справа      Освіта й наука      Культура       Архітектура     Театр     Живопис       Музика        Література      Кохання        

Сусіди  

    Російський менталітет   Нація, територія, природа      Культ царя      Архетип сильної руки – агресивність – жорстокість      Державність – патріотизм – відсутність свободи особистості     Імперське мислення – широчинь душі      Безкорисливість – корупція     Мораль – неповага до закону     Благородність – презирство до людини     Гостинність – недоброзичливість     Культура – нечемність      Підприємницька спритність – лінощі      Поспішність – категоричність – рішучість    Непередбачуваність – допитливість – невибагливість    Гумор – товариськість – пияцтво      Кохання     Висновок   

    Ментальність сучасної Європи     Національний невроз        Порядок і влада закону      Прагматизм     Культ грошей      Висока працездатність     Прагнення до якості     Снобізм        Пунктуальність        Індивідуалізм – самотність     Емоційна стриманість       Турбота про тіло на шкоду душі    Чесність       Уміння робити висновки з помилок        Кохання      

Мозаїка української душі  

Перлини самобутнього намиста    
 
Осілість      Хазяйновитість      Консерватизм       Універсальність      
Миролюбство       Сміливість      Волелюбність       Демократичність       Духовність     
Обдарованість      Образність сприйняття      Сентиментальність     Містицизм       Сердечність     Відкритість       Барокове мислення     Кмітливість, хитрість, лукавство      Самовілля       Оптимізм       Життєрадісність       Розвинене почуття гумору     Преклоніння перед жінкою    Повага до родини     Еротичність  

 Між Сходом і Заходом    Інтровертивність      Помірність      Прагматизм – безкорисливість       Обережність – інертність      Пасивність – ініціативність     Працьовитість – лінощі       Акуратність – невибагливість       Індивідуалізм – колективізм        Емоційність – вразливість      Комунікабельність – скритність      Доброта – недоброзичливість       Патріотизм – толерантність     Ввічливість – прямолінійність     "Відсталість" – високий інтелект      Харизматичність   

 Відгомони забутих недуг   Провінційність     Занижена самооцінка      "Совковість"      Наївність, інфантильність     Недбалість      Замкненість у своїй групі      Брак цілеспрямованості       Скупість, жадібність    Неповага до себе й до інших      Анархічність     Непослідовність, прагнення "служити двом панам"     Слабка допитливість      Зневага до здоров’я      Амурний авантюризм   

Віяння нових часів   
Якими бачать себе українці  
Погляд іноземців    
Українська ментальність і майбутнє    
Замість епілогу  

 

 

 

Олександр Стражний
Український менталітет
Ілюзії – міфи – реальність

  Де придбати книгу    

  Home.ua